Trenerzy


Fechmistrz Tadeusz Pagiński

Fechmistrz Stanisław Szymański

Fechmistrz Longin Szmit

Krzystof Walka

Andrzej Witkowski

Konrad Pietrusiak